ตารางการแข่งขัน

globe icon

สถานที่

สนามกีฬาติณสูลานนท์, สงขลา

clock-icon

วันและเวลา

15 มกราคม 2566
ประตูเปิด 16.00 น.

Date   : วันอาทิตย์, 15 มกราคม 2566
Start   : 18.00 น.
Ticket : Standard seats –  แบบไม่ระบุที่นั่ง
Price   :  100 บาท ทุกที่นั่ง

Our Partners